Downloads - מסמכים בעברית לשוק הישראלי

  מסמכים בעברית לשוק הישראלי File Size Date
מאמר - הגנת נכסים ותשתיות קריטיות מפני תקיפה קיברנטית – הממד הסטטוטורי

- מאמר בנושא הגנה על תשתיות מאת רפי סיבוני. אל"מ (מיל.) ד"ר גבי סיבוני הוא ראש תכנית המחקר צבא ואסטרטגיה והתכנית לחקר לוחמה קיברנטית, הנתמכת על ידי קרן ג'וזף וג'נט ניובאוואר, פילדלפיה, ארצות הברית. המאמר פורסם בירחון צבא ואסטרטגיה INSS בנובמבר 2011

162 KB 18 Sep, 2014

מפרט מוצרים מאובטחים לשוק הישראלי - K202I, K204I

מפרטי חומרה, תכונות ומקטי"ם להזמנה של מוצרים מאובטחים. מוצרים אלו מאושרים ע"י מצו"ב וע"י רא"ם

661 KB 18 Sep, 2014

מפרט מוצרים מאובטחים וממוזערים דור 3 לשוק הישראלי - K202SI

מפרטי חומרה, תכונות ומקטי"ם להזמנה של מוצרים מאובטחים. מוצרים אלו מאושרים ע"י מצו"ב וע"י רא"ם

1 MB 18 Sep, 2014

KVM מכתב שהוצא ע"י מבקר המדינה בעיקבות דרישת רכש למוצרי

מכתב המייצג את גישת גופי אבטחת המידע בישראל בנוגע למוצרי החברה המאובטחים. מכתבים דומים הוצאו ע"י משרדי הממשלה השונים.

59 KB 18 Sep, 2014

תעודת אישור לשימוש במוצר K202SI

מסמך רשמי של רא"מ המאשר להשתמש במוצרי החברה בארגונים מאובטחים בישראל

379 KB 18 Sep, 2014

תעודת אישור לשימוש במוצר K204

מסמך רשמי של רא"מ המאשר להשתמש במוצרי החברה בארגונים מאובטחים בישראל

.JPEG 184 KB 18 Sep, 2014

מצגת טכנית שיווקית המתארת את מוצרי החברה המאובטחים

מצגת בעברית המתארת את פתרונות החברה המאובטחים

3 MB 12 Oct, 2014